Texts

Please find below our articles, analyses, reports and other publications, as well as official letters of a public character.

Guide

Jak obliczyć wskaźniki do informacji o cenach transferowych (TPR-C lub TPR-P)?

W ramach sprawozdawczości TPR podmioty zobowiązane raportują m.in. informacje o wartości wskaźników finansowych podmiotu, którego dotyczy informacja TPR.

Read more
Guide

Jednostka mała, jednostka mikro. Jak obliczyć wskaźniki finansowe do informacji TPR?

TPR: W ocenie MF jednostki małe i jednostki mikro zobowiązane są „zastosować formuły możliwie najbardziej zbliżone” do formuł z rozporządzenia.

Read more
Report

Wyniki analizy branży budownictwa drogowego 2018

Wyniki analizy kondycji finansowej branży budownictwa drogowego. Badanie przeprowadzono na bazie danych za 2018 rok.

Read more
Guide

Filtering operators

How to build complex filtering?

Read more
Open letter

Uwagi do Rekomendacji Forum Cen Transferowych

Zgłaszane uwagi mają przede wszystkim na celu skorygowanie pewnych nieścisłości terminologicznych z zakresu statystyki.

Read more
Report

Rating biur podróży 2019

Rośnie liczba biur podróży z problemami. Według naszych badań aż 26% średnich i dużych przedsiębiorstw turystycznych osiągnęło w roku 2018 stratę.

Read more
Open letter

Petycja w przedmiocie zmiany przepisów prawa.

Petycja dotyczy zmiany terminów w zakresie sporządzania i oświadczania o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Read more
Guide

How to read Polish financial statements in XML / XAdES format

How to read Polish financial statements in XML / XAdES format

Read more