Report

Raport: branża drogowa 2019-2021

Prezentujemy raport omawiający stan branży budownictwa drogowego i jego perspektywy (do pobrania na dole strony). Poniżej znajdą Państwo kilka wniosków wynikających z badań przeprowadzonych na potrzeby raportu.

W roku 2019 słabsza rentowność aniżeli w 2018 r.

Mediana i średnia EBIT (wynik na sprzedaży) za 2019 spadła o 1 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego. Ilość podmiotów o ujemnej marży EBIT wzrosła z 17 do 24%.

Na wykresie: odsetek podmiotów wg marży EBITNadal wiele podmiotów walczy z brakiem płynności

Płynnymi aktywami wystarczającymi do spłaty zobowiązań krótkoterminowych (wskaźnik mniejszy niż 1) ponownie nie dysponowało aż 28% przedsiębiorstw.

Na wykresie: odsetek podmiotów wg wskaźnika szybkiegoJeszcze mniej zamówień publicznych

W 2020 r. było jeszcze mniej zamówień publicznych dot. robót drogowych aniżeli w roku 2019.

Na wykresie: ilość ogłoszeń o zamówieniu „roboty w zakresie budowy dróg”Według ankietowanych rentowność w 2020 r. spadła

58% respondentów wskazało, że marża operacyjna w 2020 r. uległa pogorszeniu w stosunku do 2019 r. Tylko według 8% ankietowanych marża uległa poprawie.

Na wykresie: % rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy w 2020 r. w stosunku do 2019 r. marża operacyjna przedsiębiorstw z branży wykonawstwa dróg i autostrad uległa poprawie / nie uległa zmianie / uległa pogorszeniu?”Według ankietowanych rok 2021 będzie jeszcze gorszy

Respondenci byli jeszcze bardziej pesymistycznie nastawieni w stosunku do roku 2021. Według aż 67% marża operacyjna ulegnie pogorszeniu.

Na wykresie: procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy w latach następnych ta marża operacyjna przedsiębiorstw z branży wykonawstwa dróg i autostrad będzie ulegała poprawie / nie ulegnie zmianie / ulegnie pogorszeniu?”
Raport: Budownictwo drogowe 2019-2021

Raport dostępny jest za darmo, można go pobrać w wersji PDF [19 stron, 1,32MB]

POBIERZ RAPORT