Guide

Operatory wyszukiwania

Jak zbudować złożone filtrowanie

W skrócie

Możesz łączyć kryteria filtrowania za pomocą operatorów „AND” i „OR”. Bardziej skomplikowane filtry zbudujesz używając nawiasów, na przykład poniższe kryteria wyszukają sprawozdania, w których suma aktywów jest mniejsza lub równa 1 000 000 PLN (kryterium 1), a jednocześnie sprawozdania zostały złożone przez podmioty mające siedzibę – zgodnie ze wpisem do odpowiedniego rejestru publicznego - w województwie mazowieckim bądź wielkopolskim (kryterium 2 lub 3).

 • 1) aktywa_razem : less than or equal : 1000000
 • 2) siedziba_wojewodztwo : equals : mazowieckie
 • 3) siedziba_wojewodztwo : equals : wielkopolskie

1 AND (2 OR 3)

Operator AND

Operator „AND” pozwala na łączenie kryteriów, które muszą być spełnione łączenie, aby dane sprawozdanie zostało uwzględnione w wynikach filtrowania. Na przykład, jeżeli ułożysz poniższe kryteria otrzymasz wszystkie spółki jawne z siedzibą w województwie mazowieckim.

 • 1) forma_prawna : equals : SPÓŁKI JAWNE
 • 2) siedziba_wojewodztwo : equals : mazowieckie

1 AND 2

Uwaga! Jeżeli dwa kryteria się wzajemnie wykluczają, otrzymasz zbiór pusty. Na przykład nie istnieje spółka, która ma wpisaną do rejestru siedzibę w województwie mazowieckim i jednocześnie w województwie łódzkim. Zatem poniższy filtr nie zwróci żadnego sprawozdania, niezależnie od spełnienia innych kryteriów.

 • 1) siedziba_wojewodztwo : equals : mazowieckie
 • 2) siedziba_wojewodztwo : equals : łódzkie

1 AND 2

Operator OR

Operator “OR” oznacza alternatywę. Na przykład poniższe kryteria zwrócą wszystkie sprawozdania złożone przez jednostki, które mają siedzibę w województwie pomorskim, zachodniopomorskim lub lubuskim.

 • 1) siedziba_wojewodztwo : equals : pomorskie
 • 2) siedziba_wojewodztwo : equals : zachodniopomorskie
 • 3) siedziba_wojewodztwo : equals : lubuskie

1 OR 2 OR 3

NEGACJA

Jeżeli chcesz zastosować negację użyj odpowiedniego warunku. Na przykład poniższe kryteria zwrócą sprawozdania złożone przez jednostki spoza województwa mazowieckiego.

 • 1) siedziba_wojewodztwo : does not equal : mazowieckie

1

PIERWSZEŃSTWO

Aby lepiej kontrolować pierwszeństwo stosowania filtrów użyj nawiasów „(” i „)”.